AHV

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze onlineshop door consumenten en ondernemers zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële activiteiten, noch aan zijn activiteiten als zelfstandige kunnen toegeschreven worden. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk personenvennootschap, die bij het aangaan van een rechtshandeling, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

Met betrekking tot ondernemers zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties, zonder dat we hier opnieuw naar hoeven te verwijzen. Als de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden alleen onderdeel van het contract als we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.


2. Contractant, sluiten van het contract

Het koopcontract wordt gesloten met eibmarkt.com GmbH.

De presentatie van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindende aanbieding, maar een niet-bindende onlinecatalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling indient, met behulp van de in het bestelproces voorziene en toegelichte correctiehulpmiddelen. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling van de goederen in het winkelwagentje.

Technische orderbevestiging (1e e-mail na het plaatsen van uw bestelling):

Bevestiging van de ontvangst van uw bestelling zal per e-mail worden gedaan onmiddellijk na het versturen van de bestelling. Deze automatisch gegenereerde orderbevestiging is geen aanvaarding van het contract door eibmarkt.com GmbH, maar documenteert slechts de orderontvangst via elektronische weg. Wij zullen uw bestelling direct controleren.

Bevestiging van de orderacceptatie (2e e-mail na het plaatsen van uw bestelling):

Het koopcontract komt pas tot stand met onze bevestiging van de orderacceptatie en leveringstermijn. Normaal gesproken ontvangt u deze nog dezelfde dag (dag= maandag t/m vrijdag, geen feestdag in de Duitse deelstaten Beieren of Saksen), uiterlijk evenwel op de daarop volgende dag en deze wordt door een medewerker van ons huis opgesteld.

 

3. Contracttaal, opslag contracttekst

De beschikbare talen voor het contract zijn de volgende:

Nederlands

We bewaren de contracttekst en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden per e-mail. U kunt de contracttekst in onze klanten-login inkijken.

 

4. Prijzen

Voor consumenten in de Europese Unie zijn de prijzen uitgedrukt inclusief btw. Voor bestellingen van consumenten uit niet-EU-landen is er geen omzetbelasting, zodat in dit verband een omzetbelasting niet wordt weergegeven en gerapporteerd. De weergegeven prijzen zijn evenwel steeds totale prijzen. De levering en facturatie gebeurt dan zonder btw en zonder douanerechten.

Valuta & omrekeningskoers

Bij eibabo® worden alle prijzen weergegeven in de door u gekozen valuta. De keuzemogelijkheden voor de valuta kunnen verschillen naargelang de geselecteerde shop (bij de eibabo® shop van een bepaald land kunnen deze bijvoorbeeld beperkt zijn). Bestellingen worden tegen de weergegeven prijs en in de door u gekozen valuta in het systeem aangemaakt. Een latere correctie van de gekozen valuta voor de afgesloten bestelling is niet meer mogelijk.

De huidige eibabo® omrekeningskoers bestaat uit de officiële wisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB) en een ingecalculeerde zekerheid en toeslag. Een wijziging van de omrekeningskoers wordt direct en zonder voorafgaand bericht van kracht. Bepalend voor de valutaomrekening zijn de geldende prijzen in EUR op het tijdstip waarop de bestelling in de eibabo® shop wordt voltooid. Wij informeren u tijdens het bestelproces over de momenteel geldende omrekeningskoers van EUR naar de door u gekozen valuta. Bovendien informeren wij u vóór de voltooiing van uw bestelling in de shop over het totaalbedrag in EUR.

Uw bestelling wordt in principe in EUR gefactureerd voor het bestelbedrag dat in de bevestiging van orderacceptatie en leveringstermijn wordt vermeld. Informatie over de geldende omrekeningskoers van EUR naar de door u tijdens het bestelproces gekozen valuta vindt u zowel in onze bevestiging van orderacceptatie en leveringstermijn als op de door ons verzonden factuur. De restitutie van het bestelbedrag na een herroeping van uw bestelling vindt in principe in EUR plaats. Hierbij wordt in principe het door ons in de bevestiging van orderacceptatie en leveringstermijn vermelde totaalbedrag van uw bestelling in EUR gerestitueerd.

 

5. Verzendkosten, leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten aangerekend.

De verzendkosten worden berekend op basis van de productgewichten in het winkelmandje, evenals van het afleveradres en de geselecteerde verzendmethode. De verzendkosten worden berekend op basis van de productgewichten in het winkelmandje, evenals van het afleveradres en de geselecteerde verzendmethode. Speciale leveringen via het spoor, bijvoorbeeld als gevolg van speciale artikelen (omvang/gewicht/levering vanuit een speciaal magazijn of rechtstreeks van de fabrikant), worden ook onaangekondigd zonder extra kosten met alternatieve pakketdiensten (bijvoorbeeld GLS) verzonden. Elk artikel heeft een individueel gewicht, dat in de gegevensbank (niet rechtstreeks zichtbaar) opgeslagen is. Alle leveringsvoorwaarden van onze verzendpartners worden centraal opgeslagen in de winkelgegevensbank (voor alle landen) voor de artikelen en gewichten die zich in de winkelwagen bevinden. Om verzendkosten te berekenen en weer te geven, kunnen de gewenste artikelen via het winkelmandje/kortingsymbool in de betreffende detailweergave van het product in het winkelwagentje worden geladen. Daar kunnen de soort verzending/de verzendkosten precies worden gecontroleerd. De verzendkosten worden bij het artikel vermeld. De verzendkosten worden automatisch berekend op basis van de totale artikelgewichten in het winkelmandje (bij meer dan één artikel in het winkelwagentje), evenals het afleveradres en de geselecteerde verzendmethode. Een herberekening van de verzendkosten in het winkelwagentje vindt alleen plaats als er meerdere artikelen aan het winkelwagentje zijn toegevoegd of als het leveringsland of de verzendmethode is gewijzigd.

Met name voor buitenlandse leveringen (derde landen) zijn mogelijk zeer verschillende voorwaarden tussen de beschikbare verzendmethoden mogelijk. Dat is de reden waarom de goedkoopste of meest geschikte verzendmethode altijd door de klant zelf, vóór het plaatsen van de bestelling, rechtstreeks in het winkelwagentje wordt gecontroleerd en afzonderlijk wordt geselecteerd. Leveringen naar NIET-EU-landen zijn over het algemeen zonder betaling van de douanerechten, er zijn geen douanekosten in de verzendkosten begrepen. Speciale leveringen via het spoor, bijvoorbeeld als gevolg van speciale artikelen (omvang, gewicht, levering vanuit een speciaal magazijn of rechtstreeks van de fabrikant), worden ook onaangekondigd zonder extra kosten met alternatieve pakketdiensten (bijvoorbeeld GLS) verzonden. Er zijn geen douanerechten, andere vergoedingen of toepasselijke belastingen (bijv. invoerbelastingen) in het importerende land van derde landen in onze verzendkosten begrepen, deze zijn in het algemeen ook door de klant zelf te betalen en indien nodig dient ernaar geïnformeerd te worden bij DHL voor het overeenkomstige douaneland. Hier zijn er sterk afwijkende kostennota's. Onze contractpartner DHL is verplicht al deze vergoedingen bij de klant in te vorderen en door te geven aan de overheidsinstanties. Hier moet elke klant eerst bij DHL nagaan hoe hoog deze kosten zijn voor de tariefgroep van zijn waren in het land van bestemming. De douane- of invoerbepalingen van de douanelanden zijn heel verschillend. Informatie over de facturatie kan hier alleen door het ontvangende land of rechtstreeks door de douaneautoriteiten worden gegeven. Verdere informatiekanalen zijn: www.zoll.de of het Federaal Agentschap voor Buitenlandse Handel.

 

Voor ondernemers binnen de EU       
(intracommunautaire leveringen)

De exacte specificatie van de bedrijfsnaam wordt bij een als correct gecontroleerd btw-identificatienummer opgevraagd. Er volgt altijd nog een 2e controle voor de bevestiging van orderacceptatie en leveringstermijn. Eventueel worden nog extra vragen gesteld over de afnemer van de producten of zijn gemachtigden. Wegens onze toezicht- en zorgvuldigheidsplicht wordt deze informatie gecontroleerd. Indien bijkomende vragen over de btw-identificatie niet worden beantwoord, wordt de factuur automatisch met btw opgesteld.

 

Informatie over behandelingskosten voor leveringen aan EVA-staten of derde landen:

Bij selectie van een derde land (inclusief EVA-staten, bijvoorbeeld Noorwegen of Zwitserland) als het land van levering, gelden er extra kosten voor het maken van de benodigde exportdocumenten. De kosten zijn - afhankelijk van het land van levering - verschillend, het exacte bedrag wordt direct in het winkelwagentje weergegeven en vertegenwoordigt geen douanekosten, maar alleen de interne verwerkingskosten voor het opstellen van export- en begeleidende documenten voor buitenlandse leveringen aan derde landen (bijvoorbeeld: verschaffen van artikelgerelateerde leveranciersverklaringen voor de lange termijn en preferentiële voorwaarden en het opstellen van de uitvoer-/exportpapieren).

 

DHL afgelegen gebiedstoeslag

Leveringen in afgelegen gebieden over de hele wereld kunnen een zogenaamde DHL afgelegen gebiedstoeslag met zich meebrengen. Of een dergelijke toeslag op individuele basis moet worden betaald, wordt bepaald aan de hand van de postcode. In dit geval wordt het exacte bedrag van de toeslag direct in het winkelwagentje weergegeven (remote area-toeslag).

U kunt meer te weten komen over het bedrag van de verzendkosten in de aanbiedingen.

Alle artikelen in de winkel met leveringsdatums van minder dan of gelijk aan 3 dagen (1, 1-2 dagen, dag = maandag t/m vrijdag, geen feestdag in de deelstaten Beieren en Saksen van de Bondsrepubliek Duitsland) zijn centrale magazijnartikelen en zijn onmiddellijk beschikbaar. In de productpreview kunt u al direct beschikbare artikelen zien via een bijbehorend symbool. Artikelen met leveringsdatum van meer dan 3 dagen (dag = maandag t/m vrijdag, geen feestdag in de deelstaten Beieren en Saksen) in het detailaanzicht van de producten dienen speciaal besteld te worden of worden uit de magazijnen rechtstreeks door de fabrikant geleverd en zijn op korte termijn leverbaar binnen 3-13 dagen (dag = maandag t/m vrijdag, geen feestdag in Beieren of Saksen) naargelang specificatie in het detailaanzicht van de producten. Het is ook mogelijk dat productgroepen alleen op aanvraag door de fabrikanten worden vervaardigd.

 

6. Betaling

In onze winkel heeft u verschillende, deels landspecifieke betaalmethoden beschikbaar. De selectie van een bepaalde betaalmethode is alleen mogelijk als aan de respectieve toepasselijke vereisten van de betalingsdienstaanbieder is voldaan.

Meer specifiek is de betaling in principe mogelijk via de volgende betaalwijzen:

 

Vooruitbetaling

Bij selectie van de vooruitbetaling als soort betaling, vermelden wij u onze bankgegevens in een afzonderlijke e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

 

Creditcard

Door de bestelling in te dienen, verzendt u tegelijkertijd ook uw creditcardgegevens naar ons.

Na uw legitimatie als een legitieme kaarthouder, vragen wij uw creditcarduitgever, onmiddellijk na de bestelling, om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en in rekening gebracht op uw kaart.

Opmerking over de 3D Secure-procedure

In onze online winkel heeft u de mogelijkheid om de zogenaamde 3D Secure-procedure ("MasterCard SecureCode" of Verified by VISA) te gebruiken. Dit is een verificatieproces dat ervoor zorgt dat wij, als de legitieme online verkoper, en u als de legitieme kaarthouder, deelnemen aan de specifieke transactie. Zo wordt het beveiligingsrisico of de fraudegevoeligheid geminimaliseerd.

Om het wachtwoord in te stellen, moet u zich als klant registreren bij de bank die uw kaart heeft uitgegeven. Na succesvolle aanmelding en registrering van uw creditcard kunt u de creditcard met de 3D Secure Code gebruiken. Naast de gebruikelijke gegevens (zie hierboven) moet u de 3D code bij onlinebestellingen mee invoeren.

 

SEPA automatische afschrijving

Door de bestelling in te dienen, verschaft u ons een SEPA automatisch afschrijvingsmandaat. We zullen u informeren over de datum van debitering (zgn. prenotificatie). Door indienen van het SEPA automatisch afschrijvingsmandaat vragen we onze bank om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw rekening belast.

Het belasten van de rekening gebeurt vóór het verzenden van de waren.

De termijn voor het vooraf aankondigen van de datum van de belasting van de rekening (zgn. prenotificatietermijn) bedraagt 7 dagen.

 

PayPal

Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u zich eerst registreren, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te starten.

De betalingstransactie wordt door PayPal onmiddellijk daarna automatisch uitgevoerd. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces.

 

Sofort

Na het plaatsen van de bestelling, wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u beschikken over een voor deelneming aan Sofort onlinebankrekening hebben met de PIN/TAN-procedure, uzelf legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening belast.

 

Przelewy24

Met de betaalmethode Przelewy24 bieden wij een van de meest gebruikte online banking methodes van Polen aan. Przelewy24 gebruikt de onlinebankauthenticatie voor rekeningboekingen in realtime en wordt door alle grote banken in Polen ondersteund en bereikt een groot aantal van de Poolse klanten op gebied van onlinebanking.  Om het factuurbedrag via Przelewy24 te kunnen betalen, moet u een voor de deelneming aan Przelewy24 geactiveerde onlinebankrekening hebben met de PIN/TAN-procedure, uzelf legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en uw rekening belast.

 

Trustly

Trustly is een in Zweden ontwikkelde onlinebanking oplossing, die in 7 Europese landen door 43 banken ondersteund wordt en gebruikt wordt door ongeveer 51 miljoen consumenten. Om het factuurbedrag via Trustly te kunnen betalen, moet u via een voor de deelnening aan Trustly geactiveerde onlinebankrekening hebben met de PIN/TAN-procedure, uzelf legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en uw rekening belast.

 

Giropay

Na het plaatsen van de bestelling, wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via Giropay te kunnen betalen, moet u via een voor de deelneming aan Giropay geactiveerde onlinebankrekening hebben met de PIN/TAN-procedure, uzelf legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en uw rekening belast.

 

Eps-overschrijving

De online betaalmethode EPS (Electronic Payment Standard) is een eenvoudige en veilige online betaalmethode van de Oostenrijkse banken voor aankopen in webshops of de afwikkeling van elektronische overheidstransacties (E-Government) in Oostenrijk.

Na het plaatsen van de bestelling, wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via Eps te kunnen betalen, moet u via een voor de deelneming aan Eps geactiveerde onlinebankrekening hebben met de PIN/TAN-procedure, uzelf legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en uw rekening belast.

 

iDEAL

Met iDEAL bieden we u een standaard betaalmethode voor veilige en directe onlinebetalingen tussen bankrekeningen die in Nederland tot de meest populaire betaalmethodes behoort.

Na het plaatsen van de bestelling, wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDEAL te kunnen betalen, moet u via een voor de deelneming aan iDEAL geactiveerde onlinebankrekening hebben met de PIN/TAN-procedure, uzelf legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en uw rekening belast.

 

Bancontact

Dit is één van de populairste betalingsmethoden in België.

Na het plaatsen van de bestelling, wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via Bancontact te kunnen betalen, moet u via een voor de deelneming aan Bancontact geactiveerde onlinebankrekening hebben met de PIN/TAN-procedure, uzelf legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en uw rekening belast.

 

Poli

Poli is een onlinebetalingssysteem uit Australië, dat het zijn klanten mogelijk maakt te betalen via onlinebanking.

Na het plaatsen van de bestelling, wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via Poli te kunnen betalen, moet u via een voor de deelneming aan Poli geactiveerde online bankrekening hebben met de PIN/TAN-procedure, uzelf legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en uw rekening belast.

 

Amazon Pay

Tijdens het bestelproces wordt u voor het einde van het bestelproces doorgestuurd naar de website van de onlineprovider Amazon in onze onlineshop. Om het bestelproces via Amazon te kunnen verwerken en het factuurbedrag te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u eerst registreren en legitimeren met uw toegangsgegevens. Daar kunt u het afleveradres en de betaalmethode kiezen die zijn opgeslagen bij Amazon, het gebruik van uw gegevens door Amazon en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Daarna wordt u doorgestuurd naar onze onlineshop, waar u het bestelproces kunt voltooien.

Direct na de bestelling vragen we Amazon om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt door Amazon automatisch uitgevoerd. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces.

 

Factuur

U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur via overschrijving op onze bankrekening. We behouden ons het recht voor om de aankoop alleen op factuur aan te bieden na een succesvolle kredietwaardigheidcontrole.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling.

Voor ondernemers geldt bijkomend: Wij behouden het eigendom van de goederen tot volledige afwikkeling van alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakelijke relatie. U mag de gereserveerde goederen in de gewone bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle claims die voortvloeien uit deze doorverkoop worden ons toegewezen - ongeacht de combinatie of vermenging van de goederen onder voorbehoud met een nieuw artikel - ter hoogte van het factuurbedrag en we accepteren deze overdracht. U behoudt het recht om de vorderingen te incasseren, maar we kunnen ook claims zelf incasseren, voor zover u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

 

8. Transportschade

Voor consumenten geldt:

Als goederen worden geleverd met voor de hand liggende transportschade, klaag dan zo snel mogelijk over dergelijke fouten bij de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contact opnemen met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke claims en de rechtshandhaving ervan, met name uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

 

Voor ondernemers geldt:

Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde beschadiging wordt aan u overgedragen zodra we het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instantie die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending. Onder handelaren is de controle- en reclamatieplicht geregeld in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel). Als u hiervan afziet, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gaat om defecten die tijdens de inspectie niet te herkennen waren. Dit is niet van toepassing als we een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

 

9. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken van toepassing. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken bij gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen.

Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken één jaar vanaf de risico-overdracht; de wettelijke verjaringstermijnen voor de regresvordering onder § 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijven onaangetast.

Tegenover ondernemers wordt onder een overeenkomst over de staat van de goederen alleen verstaan onze eigen specificaties en de productomschrijvingen van de fabrikant die in het contract waren opgenomen; wij stellen ons niet aansprakelijk voor publieke verklaringen van de fabrikant of andere reclameverklaringen.

Indien de geleverde goederen gebreken vertonen, dan verstrekken wij in eerste instantie aan ondernemers naar eigen goeddunken garantie door herstel van het gebrek (reparatie) of door levering van een defectvrij artikel (vervanging).

De bovenstaande beperkingen en bekortingen van termijnen zijn niet van toepassing op vorderingen tot vergoeding van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

  • bij schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bedrog
  • in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling de juiste uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maakt en waarop de contractant zich regelmatig kan vertrouwen (kardinale plichten)
  • als onderdeel van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen
  • voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid van toepassing is.

 

10. Aansprakelijkheid

Voor claims voor schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

  • bij schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • bij garantiebeloftes, voor zover overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid van toepassing is.

 

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan het vervullen ervan de correcte uitvoering van het contract pas mogelijk maakt en waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale plichten) door lichte nalatigheid van onze kant, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de mate van aansprakelijkheid beperkt tot de op het moment van het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarmee typisch rekening moet worden gehouden.

 

Voor het overige zijn claims op schadevergoeding uitgesloten.

 

11. Regeling van geschillen

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor onlinegeschillenbeslechting. U vindt dit onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/

We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een algemeen bemiddelingsbureau voor consumenten.

 

12. Slotbepalingen

Als u een ondernemer bent, is het Duitse recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

Bent u een handelaar in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds, dan is de plaats van rechtspraak voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen ons en u uitsluitend onze plaats van vestiging.

 

Opmerkingen over afvoer batterijen/accu's

Aangezien onze zendingen batterijen en accu's kunnen bevatten, zijn wij volgens de Duitse wet op de batterijen (BattG) verplicht u op het volgende te wijzen:

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd, maar u bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen en accu's in te leveren. Oude batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten, die, als ze niet op de juiste manier worden bewaard of afgevoerd, het milieu of uw gezondheid kunnen schaden. Maar batterijen bevatten ook belangrijke grondstoffen, zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel en kunnen worden gerecycled. U kunt de batterijen na gebruik naar ons terugsturen of ze in de onmiddellijke omgeving gratis retourneren (bijv. naar winkels of naar gemeentelijke inzamelpunten of naar ons verzendmagazijn). De afgifte in verkooppunten is beperkt tot eindgebruikers voor de gebruikelijke hoeveelheden, evenals tot die oude batterijen die de distributeur als nieuwe batterijen in zijn assortiment opneemt of heeft opgenomen.

 

Het symbool van een doorkruiste vuilnisbak betekent dat u batterijen en accu's niet bij het huisafval mag afvoeren. Onder dit symbool vindt u ook de volgende symbolen met de volgende betekenis:

Pb: batterij bevat lood
Cd: batterij bevat cadmium
Hg: batterij bevat kwik

Door u bekeken